Skapande Rörelse

öppen ateljé, bildarbete enskilt och grupp, bild,form & skrotverkstäder, kroppsbehandlingar i zen-shiatsu och reiki, kurser i wuji gong och qigong

Behandlingar

zen-shiatsu, reiki, helande beröring och friskvårdsmassage

 balans och rörelse

Bokningar 070-9947904.

Viktigt; Inga behandlingar görs på klient under pågående infektion eller medicinering mot infektion. Ring hellre sent återbud (gratis avbokning vid sjukdom).

Tala alltid om för terapeuten om du har/har haft hjärtfel, astma/allergi, diabetes eller annan kronisk sjukdom. Berätta om du är gravid. Berätta också om du tar medicin för hjärtfel, högt blodtryck, diabetes och om du tar t ex betablockerare, cortison, psykofarmaka mm. Allt för ditt eget välmåendes skull. Inga behandlingar på cancersjuka.

Terapeuten har tystnadsplikt.

Avboka gratis kan du göra t o m 24 tim innan bokad tid, annars fullt pris för ej avbokad tid.
och Må-bra kort