Skapande Rörelse

öppen ateljé, bildarbete enskilt och grupp, bild,form & skrotverkstäder, kroppsbehandlingar i zen-shiatsu och reiki, kurser i wuji gong och qigong

Reiki

 

kontakt och distansbehandlingar

 

 Reiki betyder Universell Livsenergi

 

Reiki är en välgörande och helande källenergi, kosmisk livsenergi - som "finner sitt mål" i kropp och själ. Värme, kärlek, närvaro och medvetenhet är de viktigaste förutsättningarna för en god reikibehandling. Reiki kan praktiseras av alla oberoende av filosofi och religion, det viktigaste är förståelsen av livets sammansatthet.

Reiki kommer från Japan och är en helandeform. Genom initation, uppöppnade av den egna reikikanalen och övning förmedlar givaren reiki - kosmisk livsenergi - till mottagaren. Givaren/förmedlaren håller på mottagarens kropp, på olika ställen, antingen enligt ett schema eller intuitivt och låter energin strömma genom händerna - eller så förmedlar man denna energi på distans.

Ursprungstraditionen finner man i tai-chi, qigong, kinesisk medicin (TKM), zenbuddism ochkinesisk / österländsk livsfilosofi.

Kinesisk livs och hälsofilosofi /medicin bygger på att allt levande genomströmmas av livsenergi - qi på kinesiska / ki på japanska. Kroppens meridiansystem är transportsystem för denna livenergi. Ett subtilt och genomströmmande energisystem med banor, meridianer, i hela kroppen. Alla kroppens vävnader och organ genomströmmas naturligtvis av denna livsenergi men det är i meridianerna den transporteras. Alla inre organ har sina meridianer med sina speciella kvalitéer, olika för de olika organen. Meridianerna räknas i tolv huvudmeridianer, indelade parvis.

Idealet är att leva i en balanserad harmoni mellan Yin och Yang ( vila och aktivitet, mottagande och förmedlande, kyla och hetta, kvinnligt och manligt) i kropp, själ och tanke - och samtidigt i dynamiskt flöde i samklang med tiden och omvärlden. Hur vi tänker, känner, äter, rör oss och de undermedvetna mönster vi lever i påverkar direkt flödet av qi i kroppen.  

  Genom att använda olika former av övningar som t ex qigong, yoga, meditation, tai-chi kan vi påverka vår hälsa och hur vi mår. En harmonisk kropp skapar harmonisk tanke och känsla och vice versa.

 

En Reikibehandling

kontaktreiki

går till så att mottagaren ligger bekvämt på en brits, futon eller dyl. Förmedlaren håller sina händer på och över olika platser på mottagarens kropp i olika positioner. Håller still och låter energin strömma dit den ska. Upplevelser av värme, små stickningar, en "dragande" känsla eller ingenting alls kan kännas både i mottagaren och förmedlarens kropp och händer. Allt är ok. Välbefinnande och avslappning, bilder, känslor, lukter, färger, minnen... mycket kan dyka upp under behandlingens gång. Ibland känns ingenting alls, vilket inte betyder att det inte haft någon verkan. Effekten fördjupas med upprepade behandlingar.

En behandling tar ca 1 timme och kostar 500 - ( + moms för företag). Presentkort finns.

Jag använder också naturligt reiki i mina shiatsubehandlingar.

Helande på distans

Vi bestämmer tidpunkt för reikibehandlingen. Mottagren lägger eller sätter sig hos sig själv bekvämt vid den bestämda tidpunkten och blundar. Jag tonar in på mottagaren, öppnar upp reikikanalen och skickar på så sätt helande energi till mottagaren. Ofta är upplevelsen stark och kraftfull, du kan uppleva värme, kyla, stickningar, se och känna ljusimpulser, bilder mm. Vid avtalad tid eller när det är klart avslutar vi behandlingen. Det är bra om du ligger/sitter kvar en stund och vilar i upplevelsen, drick lite vatten och se till att du kan ta det lugnt resten av dagen.

 

Jag är initierad och utbildad av reikimaster Jan Nevelius, Stockholm