Skapande Rörelse

öppen ateljé, bildarbete enskilt och grupp, bild,form & skrotverkstäder, kroppsbehandlingar i zen-shiatsu och reiki, kurser i wuji gong och qigong

 

Skapande Rörelse

är en plats och en tanke, en idé, ett uttryck, en övertygelse och ett sätt att leva.

I allt vi gör finns en strävan mot föränderlighet, skapande och stabilitet. De kompletterar varandra och dess uttryck kan vara dans, rörelse, kreativitet i form och uttryck, möten och samtal, vandringar och uppehåll, skiftande vägar och närhet.

Jag har genom hela mitt liv valt att följa vägen som slingrar sig, går framåt och bakåt och på avvägar men som leder dit jag ska. Inte enkelt men oftast sant.

Jag är övertygad om att kreativitet är kärnan, är källan, i oss människor och i det finns varje människas rätt att komma till sin rätt. Alla människor har inneboende förmåga till kreativitet, uttrycken skiljer sig åt och kan handla om kartritning, sätta ihop bilar, måla, skriva, tala, odla, leva..men kreativitetens källa är densamma. Som källa behöver den också upptäckas, rensas, användas och underhållas. Därför arbetar jag med egen konst, bildgrupper, öppna verkstäder, rörelse, shiatsu, wuji gong, reiki, dans, flygande drakar och skrivande.

Varmt välkommen att ta del. 

Kärlek är kraft - och nu mer än någonsin är det viktigt att stå upp för den, för mångfald, värme, ljus, kreativitet och glädje. Tro aldrig dem som säger att det är viktigare att hata och utestänga än att älska och öppna upp. 

kärlek, nyfikenhet och öppenhet är livets väg

Skapande utan gränser - kreativ verkstad och öppen ateljé som alltid är på väg dit leken, skapandet och kreativiteten vill. Verkstäderna är gratis och öppen för alla barn i ALLA åldrar!

Zen-Shiatsu och Reiki. P g a Coronaviruset inga behandlingar före hösten 2021. Bokning och kontakt under  Behandlingar

Wuji Gong - den inre upplysningens qigong


Som senior teacher i  Wuji gong rekommenderar jag dig som vill förändring och inre upplysning att lära dig denna enkla och kraftfulla form. Mjuk och avskalad, lik en rörelsemeditation, leder den dig in i djup kontakt med dig själv, vägen och naturen. Jag har grundkurser och lärarutbildning. 

Mer info och kommande kursdatum under Wuji gong och kurser eller  på Skapande Rörelses fb-sida.